Ukrainian Open Championships - 2017

25-26 2017 .Kyiv

I

1 (2 ii) / 25.11.17 13:00 /

 

i:
:
Junior 2 D /2002 .. (15 i)/

:
i:
i:
29
22
13
ii ()
i  
1953
2214³ Dance Maximum
3951
4932
5274 ˳-
6204 º ij
7906
1/2 F  
8138 ̳
9681 ̳
10- 11670 ̳
10- 11941
12203 '
13301 Winner club
1/4 F  
14149Kravchuk MykolaButkevych Sofiyaг ͳ
15939
16232
17898 г
18743 - Free Style
19750 '
20- 21125 -
20- 21279 ³
³
22291 Team DAnce

23715 ˳ ˳
24999 г
1/8 F  
25994 ' -
26- 272 --
26- 27694 ϳ
28996 г
29126 -
:Bazela Dmytro (Kyiv), Bigas Oleksandr (Donetsk)

 

I : 1/8 F

i, : :
1. (A) () 1. (SW) i
2. (B) () 2. (T)
3. (C) () 3. (Q) i
4. (D) () 
5. (E) () 
6. (F) () 
7. (G) ϳ () 
8. (H) () 
9. (I) () 
10. (J) () 
11. (K) () 

 

iSWT Q
ABCDEFGHIJKABCDEFGHIJKABCDEFGHIJK
1- 2 670 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33
1- 2 932 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 33
3- 5 204 º ijxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 32
3- 5 906 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx 32
3- 5 953 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx 32
6- 8 214³ xxxxxx.xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 31
6- 8 681 xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx 31
6- 8 941 xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 31
9- 12 203 '.xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.x 30
9- 12 232 xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxxxx 30
9- 12 279 ³ xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xxxxxx 30
9- 12 951 xxxxxxxxxxxxxxx..xxxxxxxxxxxxx.xx 30
13- 14 274 xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx..xx.xxxxxxx 29
13- 14 301 xxxxxxxxxxxx..xxx.xxxxxxx.xxxxxxx 29
15- 17 125 xxxxxx.xxxxxx.xxxxx.xxxxxxxx.xxx. 28
15- 17 138 xx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxx.xxxxxxxxxx 28
15- 17 750 ' xx.xxx..xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xxx 28
18 939 xxx..xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx..xxxxx 27
19- 22 149Kravchuk MykolaButkevych Sofiyaxxxxxxxxx.x.x...xxxx.xxxxxxxxxx.x 26
19- 22 291 xxxxx.x.xxxxxxxxx.xx.xxx.xx.xxxx. 26
19- 22 715 xxx.xxxx.xxxxx.xxxxxxxxxx..x.xx.x 26
19- 22 898 .xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx.x..xxx.xxxx 26
23 999 x..xx.xxxxxx.xx..xxxx.x.xxx.xxxxx 24
24 743 - x.x.xxxxxx.xx.xxx...xxxxxxxxx...x 23
, i i i
25 994 ' ..x.x.xxxxxx.x...xx.xx..xxxxxx.xx 21
26- 27 2 ...xxx..xx..xx.x...xxxxxx.xxx.xxx 20
26- 27 694 .xxxx.x.x.xxxxxxxx...x.xxxx.x.... 20
28 996 x.xxxxxx.x..x.x..xxx.xx..x...xxx. 19
29 126 xx.....x.x..xx.xxx.xxxxx...x...xx 17

 

I : 1/4 F

iSWT Q
ABCDEFGHIJKABCDEFGHIJKABCDEFGHIJK
1 274 xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxx 30
2 951 xxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxx.x 29
3 953 .xxxxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xxxxxx 28
4 214³ xxxx..xxxxxxxxx.xx.xxxxx.xxxx.xxx 27
5 204 º ijx.xxxxxx.xxx.xxxxxx.x.x..xxxxx.xx 25
6 670 xx.x..xxxxx.x.xxxx..xxxxxxxxx..xx 24
7- 9 906 x.x.xxx.xx.xxx.xxx.x.xxxx.x.xx... 21
7- 9 203 'xx.xx.xx...x.xxxxxx...xx..xxxx.xx 21
7- 9 138 .x.xxx..xxx..xxxx.xxxx....xx.xxxx 21
10 681 .xxx.xxxxxx...x....xxx..xx.xx.xxx 20
11 932 xxx.xx...xxx...xxx.x.xxxxx..x..x. 19
12- 13 941 xxx...xx.x.xxx...xx.x..xx.x..x.xx 18
12- 13 301 xxx..x.xx...x..xx.xxx...x.xx.xx.x 18
, i i i
14 149Kravchuk MykolaButkevych Sofiya.xxx.xx.....xxx.....x.x..xxxx.x.. 15
15 939 .....x.x.xx......xx.xxxxxx...x.x. 14
16 232 ....xx.xx...x.xx..xx...x.xx...x.. 13
17 898 x..xx.....xx.x.x..x...x..xx..x... 12
18 743 - x...xxx....xx...x.......x..x..... 9
19 750 ' ......x.....x..x.x.x.x......x.x.. 8
20- 21 279 ³ ...xx........xx........xx......x. 7
20- 21 125 ..........x........x.x.....x.xx.x 7
22 291 ........x...x.....xx..........x.. 5
23 715 ....x......x..........x.......... 3
24 999 ..x.....x........................ 2

 

I : 1/2 F

i, : :
1. (A) () 1. (SW) i
2. (B) () 2. (T)
3. (C) () 3. (VW) Viennesse Waltz
4. (D) () 4. (Q) i
5. (E) () 
6. (F) () 
7. (G) ϳ () 
8. (H) () 
9. (I) () 
10. (J) () 
11. (K) () 

 

iSWT VWQ
ABCDEFGHIJKABCDEFGHIJKABCDEFGHIJKABCDEFGHIJK
1- 2 274 .xxxxxxxx...xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx. 37
1- 2 953 xx.xx..xxxxxxxxxx.x.xx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx 37
3 214³ x.xxxxx.xxxxx.x.xx.xxxx.xx.xx.xxxxxxxxxx.xxx 35
4 204 º ijx..xxxxxxx.xxxxxxxxxx..x..xx.x.xxx...xxx..xx 30
5 951 xxxx.x..x...xxxxxx.x..xxxx.xxxx..xxxxx.xx..x 29
6 932 .xx.x....xx..x.x.x..xx.xxxx.x.xxx..xxx...x.x 23
7 906 xxx.xxx....x.x.xxxx...x...xx......xx.x.xxx.. 21
, i i i
8 138 x......xxxxx......x.xxx......xxxxx....x.xxxx 20
9 681 ..xx.xxx.xx.x.x...x.xxxx.x..........x.....x. 17
10- 11 670 x.....x...xx..x..x.x.xx.....x..xxxx.x......x 16
10- 11 941 .x.....xxx........xx...xx.x.xxx..xx.....xx.. 16
12 203 '..x.x..x.....x.xx.xx......xx.x.....x..xxx... 15
13 301 .x.x.xx...xxx...........xx.......x....x...x. 12

 

I : Final

iSWTVWQ
1 953 1.01.01.01.04.0
2 214³ 2.02.02.02.08.0
3 951 3.03.03.03.012.0
4 932 5.04.04.04.017.0
5 274 4.05.05.05.019.0
6 204 º ij6.06.06.06.024.0
7 906 7.07.07.07.028.0

 

: /SW/ i

ii
ABCDEFGHIJK11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 7
953414211513116------1.0
21414617335122--7----2.0
95133532214466--6(14)8---3.0
27452253723245--6(14)7---4.0
93277345546534----8--5.0
20425766472753----6--6.0
90666174667677-----7-7.0

 

: /T /

ii
ABCDEFGHIJK11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 7
953412311122116------1.0
21412616255422-6-----2.0
95123543334546---8(26)10--3.0
93276324446333---8(26)8--4.0
27434452523155---7---5.0
20455767661764-----8-6.0
90667175777677------117.0

 

: /VW/ Viennesse Waltz

ii
ABCDEFGHIJK11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 7
95351121211222-10-----1.0
21412414156411-6-----2.0
95123343332645--7----3.0
93276535425333---6---4.0
27435752743156----8--5.0
20444667564764-----9-6.0
90667276677577------117.0

 

: /Q / i

ii
ABCDEFGHIJK11 - 21 - 31 - 41 - 51 - 61 - 7
953611111212217------1.0
21412725255312-6-----2.0
95133342333645--7----3.0
93245434446433---9---4.0
27424553612156---6---5.0
20457667574564-----8-6.0
90676276767777------117.0

 


<< i / i.


Page generated by programm "Tournament" v.11.5
©1996-2016 * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Licence: * (067) 1-590-590